Presentationer som inte håller måttet
Wednesday, October 24, 2012 at 04:44AM
Hanna Hallmén

Hur ofta ser du en oproffsig presentation? Du sitter på en konferens som du i förväg såg fram emot, och måste kämpa för att inte somna när föredragshållaren visar slide nummer 128. Dessutom står hen riktad mot duken där den aktuella sliden visas, i stället för att tala till dig och alla andra i publiken. När klockan börjar närma sig sluttiden för föredraget ökar talaren tempot markant, för att hinna med allt det sista som hen vill säga. När det äntligen är slut drar du en suck av lättnad. 

Det här är ett vanligt scenario. Talaren må vara både kunnig och intelligent; presentationen är ändå ett sömnpiller.

Det finns några mycket enkla knep för att göra en presentation bättre: Minska mängden information, använd bilder för att illustrera ditt resonemang, prata med publiken. För att skapa en riktigt bra presentation krävs mer. Du behöver klura ut hur du ska få en balans mellan information och underhållning i föredraget. Föredraget ska gärna ha en dramaturgi på samma sätt som en bra bok eller film, med början, mitt och slut, tydliga höjdpunkter och ett driv framåt. Publiken ska undra: Hur kommer det att gå? Vad är svaret på frågan som ställdes i början? Om du berättar en tillräckligt bra berättelse blir åhörarna så gripna att de inte märker att tiden går, och sedan fortsätter att diskutera dina frågor på fikapausen.  

Article originally appeared on Hanna Hallmén | Språkkonsult | Föreläsare | Skribent | (http://www.hannahallmen.se/).
See website for complete article licensing information.