Skrivkurs med både skribenter och läsare på plats
Tuesday, April 24, 2012 at 05:57AM
Hanna Hallmén

Igår inledde jag en skrivkurs på Ekonomistyrningsverket (ESV). Vanligtvis är bara skribenterna närvarande, och vi får formulera hypoteser om vad läsarna har för behov och intressen. Men den här gången var läsarna på plats och kunde själva delta i diskussionen om hur texterna skulle kunna förbättras.  

Kursen handlar om ESV:s texter som sammanfattar det ekonomiska läget i staten, och som ligger till grund för regeringens Årsredovisning för staten. Mitt budskap var att de bör arbeta med följande tre saker:

Det är intressant för läsaren att få en koppling till de konkreta händelser som lett fram till ökade eller minskade utgifter. Om utgifterna för rättsliga biträden har ökat, är det givande att få veta att det beror på att antalet brott med flera åtalade i samma mål har ökat. 

Dessutom bör ESV i större utsträckning göra läsaren tjänsten att tolka fakta. Vad är viktigast i texten? Vilka samband finns mellan olika förhållanden, som i nuläget ofta beskrivs fristående från varandra? Eftersom texten av många används som ett uppslagsverk bör det också vara lätt att skaffa sig en uppfattning om innehållet bara genom att läsa underrubrikerna.

I diskussionerna framgick att regeringsrepresentanterna instämde i mina tankar. Detta är en utmärkt grund för vårt fortsatta arbete i skrivgrupper på ESV. De avväganden vi gör då kan vi ställa mot regeringens synpunkter. Jag kommer också att sammanfatta de konkreta lösningar som vi kommer fram till i skrivgrupperna, och framföra dem till regeringen, för att stämma av hur texterna ska utformas nästa gång det är dags att sammanfatta rikets ekonomi. 

Article originally appeared on Hanna Hallmén | Språkkonsult | Föreläsare | Skribent | (http://www.hannahallmen.se/).
See website for complete article licensing information.