Fånga läsaren!
Wednesday, June 13, 2012 at 08:48AM
Hanna Hallmén

På konferensen Textvård i yrkeslivet höll jag ett föredrag med rubriken "Fånga läsaren!". Jag ville lyfta fram vikten av att rycka med sig läsaren med hjälp av bilder och känslor. Vi kan komma långt genom att göra en text begriplig, men det är inte säkert att läsaren minns och tar till sig budskapet bara för att hon förstår det. 

Förstå mig rätt. Texter måste vara begripliga för sina läsare, och det är förvisso inte alltid fallet inom till exempel myndighetsvärlden. Men när vi har uppnått det målet kan vi fortsätta att arbeta för att texten ska konkretisera och klargöra abstrakta resonemang, och inte minst motivera läsaren.

Ta ett enkelt exempel som Skatteverkets information om deklarationer:

"Om du lämnar in din förenklade deklaration senast den 2 maj kan du få skatteåterbäring före midsommar."

Skatteverket gör här det geniala draget att prata om midsommar snarare än om ett specifikt datum, till exempel den 20 juni. Varför ? Jo, för att midsommar väcker många bilder och känslor hos läsaren, och därför har större chans att fastna i deras minnen. Dessutom har det på många en motiverande kraft, eftersom det ter sig så särdeles trevligt att få extra pengar precis inför det stora firandet.

Hör gärna av dig om du är intresserad av att veta mer om föredraget!

Article originally appeared on Hanna Hallmén | Språkkonsult | Föreläsare | Skribent | (http://www.hannahallmen.se/).
See website for complete article licensing information.