Kurs med inbakad individuell handledning 
Wednesday, October 22, 2014 at 05:10AM
Hanna Hallmén

Förra veckan höll jag en skrivkurs för ekonomer i Lidköpngs kommun. Vi höll till på Naturum vid Läckö slott, precis intill Vänern. Ett härligt ställe att samlas och utbyta tankar på! Läs mer om kursens innehåll här

När jag förberedde kursen föddes en ny metod. Jag hade bett deltagarna att skicka egna texter till mig i förväg, så att jag kunde skräddarsy kursen efter deras behov. Men jag insåg under förberedelserna att skribenterna både skulle ha hjälp av och motiveras lite extra av om jag gav dem enskild respons på texterna. Att få diskutera sin egen text med någon som ser på texten ur ett utfrån-perspektiv kan ge väldigt mycket! Därför lade jag tid på att ge varje skribent feedback under kursdagen. Det var möjligt rent praktiskt eftersom gruppen satt och arbetade självständigt med olika typer av skrivövningar som jag gjort utifrån deras textexempel

Den individuella responsen gjorde att skribenterna kände sig sedda och inspirerade att utveckla sitt skrivande i framtiden.

Article originally appeared on Hanna Hallmén | Språkkonsult | Föreläsare | Skribent | (http://www.hannahallmen.se/).
See website for complete article licensing information.