"Livet som minimonster" ute!
Thursday, June 4, 2015 at 02:49AM
Hanna Hallmén

Nu har vår andra barnbok om småkryp kommit ut. Denna gång skildrar vi insekternas olika livsstadier: från ägg till larv till puppa till vuxet kryp. Visste du att harkranken inte har nån mun att äta med? Eller att vargspindeln kånkar runt på sina ungar på ryggen? I boken möter vi sjuåringen Bruno, som möter krypen och funderar kring deras liv. Allt illustrerat i John Hallméns fantastiska och färggranna makrofoton. Läs mer om boken här: kryp.se/minimonster

Article originally appeared on Hanna Hallmén | Språkkonsult | Föreläsare | Skribent | (http://www.hannahallmen.se/).
See website for complete article licensing information.