Jag blev examinerad språkkonsult 2003 och startade mitt företag 2004. Några av mina uppdragsgivare sedan starten är Stockholms universitet, Lidköpings kommun, Södertörns högskola, Ekonomistyrningsverket, RFSU, Handisam, Tullverket, Akademikernas a-kassa och Hyresgästföreningen. 

En av de mest stimulerande delarna av mitt arbete är att undervisa och handleda. Jag har hållit otaliga kurser i skrivande, retorik och textanalys på univeritetet och ute på myndigheter och organisationer. Sedan januari 2013 undervisar jag även i svenska som andraspråk ute på olika företag. 

Mellan januari 2013 och februari 2014 arbetade jag också för forskningsföretaget Praxikon, med extern kommunikation och praxisorienterade kommunikationsanalyser. Nu använder jag mig av praxismodellen i mitt frilansarbete, när jag vill ta ett större grepp om kommunikationen ute i organisationer. 

Jag har även skrivit barnböckerna Minimonster i naturen och Livet som minimonster, utgivna av Rabén & Sjögren mars 2014 respektive mars 2015. 

Vad gör en språkkonsult?

I mitt fall innebär språkkonsultyrket att jag kan både ge ett övergripande perspektiv på organisationers kommunikation, och hjälpa organisationer med specifika texter, samtal och muntliga presentationer. Jag skriver från grunden, granskar språket och anpassar texter till sina mottagare. Jag hjälper även era skribenter och föredragshållare att blir bättre på sitt arbete. Läs mer här:

Språkgranskning

Skrivkurser

Retorikkurser 

Skribenttjänster

Kommunikationsanalys

Svenska som andraspråk

Om du vill veta mer om utbildningen till språkkonsult, kan du gå in på följande sida om Språkkonsultprogrammet på Stockholms universitet