”Det är en av de allra bästa retorikkurserna jag gått. Kommer ha användning av den i många sammanhang.”

Deltagare på en retorikkurs vid Ekonomistyrningsverket, hösten 2011

”Hanna har ett bra sätt att ta folk. Riktigt skarp i sin analys och samtidigt mjuk i hur hon lägger fram den.”

Bo Strömberg, Ekonomistyrningsverket

Retorikkurser

På mina retorikkurser får du alltid både lyssna och hålla egna presentationer. Jag blandar teoretiska avsnitt med diskussioner och förberedda eller oförberedda talövningar. På retorikkurserna står också återkopplingen i centrum. Alla talare får både ta emot och ge respons på de andras presentationer. Jag ger också respons, med utgångspunkt i vad som kan utvecklas och bli ännu bättre.

Vill du veta mer om hur en kurs kan se ut, och vad den kostar? Kontakta mig på hanna@hannahallmen.se eller 070-363 15 18.

Retorikkurs på ESV inför framträdanden på en informationsdag

Vi träffades vid tre tillfällen och hade ett konkret mål i sikte: Stora redovisningsdagen, då deltagarna skulle hålla presentationer inför en publik på cirka 200 personer.

Till varje gång skulle deltagarna förbereda en presentation, som de fick återkoppling på. Till två av de tre tillfällena skulle presentationen ta utgångspunkt i den presentation de senare skulle hålla på Stora redovisningsdagen. En av uppgifterna var att välja ett abstrakt resonemang och skapa en berättelse utifrån det. Tanken var att de skulle illustrera sitt resonemang, så att det blev greppbart och lätt att känna igen sig i.