"Vi hade en fantastisk dag med dig som coach och perspektivvidgare." 

Deltagare på skrivkurs i Lidköpings kommun 2014

"Detta tar jag med mig från Hannas kurs: Att tänka mindre på vad jag kan och mer på vad mottagaren behöver veta."

Controller på Tullverket 2012

Skrivkurser

På mina skrivkurser får du alltid både lyssna och själv vara aktiv. Jag varvar föreläsande med gemensamma diskussioner och individuella skrivövningar. Kurserna tar utgångspunkt i deltagarnas egna texter och lyfter fram de områden som kan utvecklas mest på deras avdelning.

Vill du veta mer om hur en kurs kan se ut, och vad den kostar? Kontakta mig på hanna@hannahallmen.se eller 070-363 15 18.

Skrivkurs för ekonomer i Lidköpings kommun

Jag höll en heldagskurs för ekonomer inom kommunen, med utgångspunkt i de texter de brukade skriva mest, såsom delårsrapporter och beslutsunderlag. Vi lade fokus på dessa tre aspekter: 

  • Visa vägen genom texten! (genom att ordna innehållet efter dess betydelse för läsaren, sätta vägledande rubriker och sortera styckena på ett lättbegripligt vis) 
  • Berätta vem som gör vad, och varför! (genom att tydliggöra aktörer och skriva i aktiv form samt göra orsakssamband klara)
  • Skapa bilder hos läsaren! (genom att berätta om verkligheten bakom siffrorna och välja konkreta beskrivningar)

Under kursdagen fick deltagarna också personlig feedback på varsin text parallellt med att de arbetade med skrivövningar.   

Kreativa skrivverkstäder på Akademikernas a-kassa

Kursen bestod av tre träffar då deltagarna fick göra diverse olika kreativa skrivövningar. Vi fångade sedan upp teman som stil och ton, mottagaranpassning och genremedvetenhet i avslutande diskussioner.

Syftet var att deltagarna skulle frigöra sig från invanda mönster och reflektera över hur olika sätt att skriva påverkar läsaren. 

Kurs på ESV med fokus på två specifika textprodukter

Kursen bestod av en inledande workshop och tre träffar i skrivgrupper. Vi tog utgångspunkt i skribenternas egna texter om rikets finanser, såsom Underlag till årsredovisning för staten och Utfallet på statens budget.

På den inledande workshopen diskuterade vi vilka som läser deras texter och hur de läser dem. Dessutom pratade vi om texterna skulle kunna göras bättre. I detta fall handlade det om att lyfta fram det viktigaste, göra sambanden i texten tydligare och att berätta om verkligheten bakom siffrorna. I skrivgrupperna arbetade vi sedan med att genomföra dessa förbättringar. 

Slutligen sammanfattade jag våra gemensamma förslag till ändringar och framförde dem till texternas mottagare: Finansdepartementet. På ett möte stämde vi av dessa förslag och enades om hur texterna skulle utformas i framtiden.