"Hanna är en utmärkt språkkonsult, som tar ett modernt grepp kring språket och är behaglig att samarbeta med." 

Ulla Duell, Ekonomistyrningsverket

Språkgranskning av texter

Jag granskar alltid texter i nära dialog med era skribenter. Vi diskuterar mina förslag och enas om vilka ändringar som ska göras i texten. Skribenten är expert på sakfrågorna och jag är språkexperten. Bara om vi tar till oss varandras perspektiv kan vi hitta en riktigt hållbar lösning.

Arbete med en idéskrift om intern styrning och kontroll

Jag började med att granska textens struktur. I ett möte diskuterade vi sedan kapitelindelningen och textens övergripande fokus. Skribenten fortsatte sitt arbete, och när texten var så gott som färdig granskade jag på nytt textens struktur och fokus, men även meningsbyggnad och textbindning. Skribenten och jag förde en nära dialog om texten. Vi hade ett avstämningsmöte mot slutet av arbetsprocessen, där vi gick igenom alla förslag till ändringar och resonerade oss fram till lösningar gemensamt. Resultatet blev en pedagogisk och fokuserad skrift, kryddad med konkreta exempel och med en tydlig röd tråd.