"Roliga och svåra övningar. Bra läxor mellan gångerna."

"Kul att kursen var individuellt anpassad!"

Deltagare på kurs i svenska som andraspråk 2014

Kurser i svenska som andraspråk

Sedan en tid tillbaka håller jag kurser i svenska som andraspråk, vilket är ett oerhört givande arbete! Jag håller kurser för grupper eller individer, med fokus på språket för de situationer som är viktigast för deltagarna.

Vill du veta mer om hur en kurs kan se ut, och vad den kostar? Kontakta mig på hanna@hannahallmen.se eller 070-363 15 18.

Språkkurs för utvecklare på Releye AB

Jag träffade tre inflyttade utvecklare i företaget under tio tillfällen. Vi arbetade med allt från grammatik till hörförståelse, samt läste en lättläst roman tillsammans. En stor del av undervisningen gick ut på att deltagarna själva skulle tala svenska. De fick dessutom utmaningar för att utveckla sitt språk även på fritiden.