Kommunikationsanalys

Ibland räcker det inte med att skriva om en enskild text, eller att hålla en skrivkurs. Ibland behövs ett större grepp om kommunikationen. Kanske vill ni till och med förändra er verksamhet i grunden? Eftersom en organisations verksamhet bygger på hur man kommunicerar med varandra, kan denna verksamhetsutveckling börja med en analys av er kommunikation.  

Arbetet börjar med att vi gemensamt kartlägger hur er kommunikativa praxis ser ut, dvs. hur ser era mönster och rutiner för kommunikationen ut? Vi ser inte bara på en enskild text, utan sammanhanget som texten finns i, och vilka grupper inom organisationen som på olika sätt är inblandade i den kommunkativa praxisen. I analysen undersöker vi vilka möjligheter och risker de nuvarande rutinerna för med sig. Sedan utvecklar vi sätt att möta kommande kommunikativa utmaningar.  

Jag gör mina kommunikationanalyser enligt praxismodellen, som tagits fram av forskningsföretaget Praxikon. Praxikon har sedan 2009 utvecklat organisationer med hjälp av den praxisorienterade analysmodellen. Kopplat till företaget finns också med ett forskarnätverk, som bidrar med kunskaper och analysverktyg.